_MG_2983_resize

Jacek Wasilewski jest medioznawcą, specjalizuje się w analizie semiotycznej, metodach storytellingowych oraz badaniach narracji i języka.  Wykłada na UW między innymi: retorykę, erystykę i teorię narracji. Potrafi znaleźć drugie dno i trzecią drogę, piąte koło u wozu, siódme poty i dziesiątą wodę po kisielu. Pomaga odróżnić akant od acounta i wie dlaczego po polsku słowo opodal i nieopodal znaczą to samo. Wyróżnia się też tym, że ma metodologię. Napisał parę książek na temat retoryki i narracji

 

Krzysztof Muszyński jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach). W swojej pracy korzysta garściami  z teorii i historii literatury oraz komunikacji społecznej. Dzięki temu robi najlepsze analizy dyskursów publicznych, reklamowych i kulturowych. Przemieszcza się swobodnie między zaułkami narratologii, krętymi ścieżkami semiotyki, odnajduje z lupą kluczowe ślady podróży w storytellingu. W swoim płaszczu z literatury współczesnej, teorii afektów, teorii kulturowych, teorii komunikowania i nowych technologii przenika na wskroś, a także wszerz i wzdłuż i na ukos. Rapuje i mieszka w Porto.